Σάββατο 17 Απριλίου 2010

digital economy forum “η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή”

Digital economy forum με θέμα “η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή” θα γίνει στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στις 3 Μαΐου 2010

Με τη διοργάνωση του  digital economy forum ο ΣΕΠΕ στοχεύει σε έναν ευρύ και γόνιμο διάλογο που θα θέσει τις βάσεις για να περάσει η χώρα από τη θεωρία στην πράξη,  καταδεικνύοντας ότι τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση μπορούν να μεταλλαχθούν σε ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη Δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικού κλάδου και αγοράς.

Μια επίκαιρη όσο και καίρια παρέμβαση στο διάλογο για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Υπουργοί, Βουλευτές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι παραγωγικών κλάδων της αγοράς αναλύουν, συζητούν, καταθέτουν προτάσεις και αναζητούν την απαραίτητη σύμπραξη με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη θωράκιση των επιχειρήσεων απέναντι στην κρίση,  την αναβάθμιση της σχέσης πολίτη – κράτους, τη δημιουργία του νέου αναπτυξιακού προτύπου της Ελληνικής πολιτείας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην πορεία της δημοσιονομικής της προσαρμογής με στόχο την ανάκαμψη.
Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...