Παρασκευή 16 Απριλίου 2010

“Usage Monitoring and Control” Νέα Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας από την Otesat-Maritel για το FleetBroadband

Η Otesat-Maritel, θυγατρική του ΟΤΕ, ανακοινώνει τη διάθεση της νέας Υπηρεσίας Προστιθέμενης Αξίας “Usage Monitoring and Control”, η οποία συνιστά πολύτιμο εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, που πραγματοποιείται από τα δορυφορικά τερματικά του συστήματος Inmarsat FleetBroadband. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελείται από τις εφαρμογές e-mail Alert και Auto-Suspend, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη να ορίζει μηνιαία χρηματικά όρια σε κάθε ενεργοποιημένη SIM κάρτα, καθώς και να πληροφορείται ή/και να αναστέλλει την λειτουργία της SIM κάρτας, όταν η μηνιαία κίνηση ανέλθει στο μηνιαίο χρηματικό όριο που έχει ορίσει.

E-mail Alert
Η υπηρεσία αυτή δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να λαμβάνει προειδοποιητικά γραπτά μηνύματα e-mail Alerts για το τηλεπικοινωνιακό κόστος κάθε ενεργοποιημένης SIM κάρτας όταν ανέρχεται στο μηνιαίο χρηματικό όριο που έχει ορίσει. Το όριο αυτό περιλαμβάνει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες voice, data, Standard IP, Streaming IP, SMS κλπ. του Standard plan ή των Allowance package rate plans. Τα e-mail Alert θα αποστέλλονται στις καθορισμένες e-mail διευθύνσεις από τον πελάτη.

Auto-Suspend
Η λειτουργία της SIM κάρτας μπορεί αυτόματα να ανασταλεί (Auto-Suspend) εάν η κίνηση που έχει πραγματοποιηθεί ξεπερνά το μηνιαίο χρηματικό όριο που έχει θέσει ο πελάτης το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες voice, data, Standard IP, Streaming IP, SMS κλπ. του Standard plan ή των Allowance package rate plans. Ο πελάτης λαμβάνει γνώση για την αναστολή της λειτουργίας της SIM κάρτας μέσω e-mail, σε καθορισμένη από τον πελάτη e-mail διεύθυνση. Μια SIM  κάρτα σε κατάσταση Auto-Suspend δεν μπορεί να πραγματοποιεί κίνηση και μπορεί να επανέλθει μόνο με την έγκριση του πελάτη.
Οι εφαρμογές E-mail Alert και Auto-Suspend μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό.


Σχετικά με την Otesat-Maritel
Η Otesat-Maritel είναι μέλος του Ομίλου OTE και παρέχει ολοκληρωμένες δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και λύσεις στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, με παγκόσμια κάλυψη.
Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας δορυφορικών ναυτιλιακών υπηρεσιών παγκοσμίως και η ισχυροποίηση της θέσης της ως ένας από τους σημαντικότερους παρόχους στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Το χαρτοφυλάκιο της Otesat-Maritel περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες Inmarsat και Iridium, μεταξύ των οποίων και τα νέα ευρυζωνικά δορυφορικά συστήματα FleetBroadband και Iridium OpenPort. Επιπλέον, περιλαμβάνει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως επικοινωνίες πληρωμάτων, λογισμικά αμφίδρομης ανταλλαγής δεδομένων, υπηρεσίες διαχείρισης τηλεπικοινωνιακής κίνησης και υπηρεσιών μέσω web, παροχή δορυφορικού τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Thrane & Thrane Certified Partner), καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις (airtime, λογισμικό ανταλλαγής δεδομένων, τερματικός εξοπλισμός, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, εμπορική και τεχνική υποστήριξη).

Η εταιρία επίσης παρέχει υπηρεσίες LRIT (Authorized Service Provider) σε συνεργασία με την Thane & Thrane, υπηρεσίες ενεργοποίησης τερματικών Inmarsat (Point of Sales Activation) και Iridium, καθώς και υπηρεσίες Εκκαθάρισης (Accounting Authority services) για τις σημαντικότερες σημαίες παγκοσμίως. Η εταιρία διαθέτει πλήρη τεχνική και εμπορική υποστήριξη πελατών 24/7, σε όλο τον κόσμο.

Η Otesat-Maritel είναι η μόνη ελληνική ναυτιλιακή τηλεπικοινωνιακή εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 για το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων-υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών ξηράς-πλοίου, πλοίου-ξηράς, πλοίου-πλοίου και ξηράς-ξηράς. www.otesat-maritel.com 
Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...