Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Φρένο στις υπέρογκες χρεώσεις για τη λήψη SMS

Πολλές ήταν οι καταγγελίες των καταναλωτών που απευθύνθηκαν το τελευταίο εξάμηνο στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις υπερβολικές χρεώσεις, την προστασία των παιδιών τους και την ορθή και πλήρη ενημέρωσή τους για τις χρεώσεις από τις επονομαζόμενες υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης.
Ανταποκρινόμενη η ΕΕΤΤ, τροποποίησε τον κώδικα δεοντολογίας για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, δεδομένου ότι είναι η Αρχή που τους δίνει τις σχετικές άδειες.
Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αγορά ringtone, logo, βίντεο και παιχνιδιών με την αποστολή σύντομων μηνυμάτων.
Υποχρεωτική η ικανοποίηση αιτήματος φραγής από τα δίκτυα
Στο εξής λοιπόν, τα δίκτυα επικοινωνιών είναι υποχρεωμένα να ικανοποιήσουν το αίτημα των πελατών τους να θέσουν φραγή στην πρόσβασή τους σε όλες τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης γενικά ή σε συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές.
Δεδομένου ότι τα παιδιά είναι τα κύρια θύματα τέτοιων υπηρεσιών, με αυτή την τροποποίηση προστατεύονται καθώς οι γονείς μπορούν να θέσουν φραγή στις υπηρεσίες αυτές στα κινητά των παιδιών τους.
Έως 20 ευρώ το μήνα, εκτός εάν υπάρχει συγκατάθεση για το αντίθετο
Φραγή όμως τίθεται και στις χρεώσεις: το μηνιαίο κόστος μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας με συνδρομή για έναν καταναλωτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 ευρώ. Όταν με την εγγραφή του καταναλωτή σε νέα υπηρεσία πολυμεσικής πληροφόρησης η συνολική μηνιαία αξία των συνδρομών του στον πάροχο των υπηρεσιών αυτών πρόκειται να υπερβεί τα 20 ευρώ, θα λαμβάνει ατελώς ενημερωτικό μήνυμα και θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή του.
Στοπ στην ανεπιθύμητη αποστολή μηνυμάτων
Επίσης, στην περίπτωση που ο πάροχος Premium SMS αποστέλλει ανεπιτυχώς επί 15 ημέρες σύντομα μηνύματα (δεν τερματίζουν τα μηνύματα) σε έναν εγγεγραμμένο καταναλωτή, ή δεν λαμβάνει σύντομα μηνύματα από έναν καταναλωτή για διάστημα 15 ημερών, ενώ η ΥΠΠ προβλέπει την αποστολή σύντομων μηνυμάτων από το καταναλωτή, τότε ο πάροχος οφείλει να τον διαγράψει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Ξέρετε, μπορεί να χρεωθείτε με τη λήψη SMS στο λογαριασμό του κινητού σας από τρίτον
Ανεπαρκείς αποδείχτηκαν και οι όροι που διέπουν τις συμβάσεις με τους παρόχους των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Στο εξής, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται με σαφήνεια και από αυτούς ότι στο λογαριασμό του μπορεί να χρεώνεται και για υπηρεσίες τρίτων καθώς και ότι μπορεί να χρεώνεται με τη λήψη και όχι μόνο με την αποστολή μηνυμάτων.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής λαμβάνει PSMS, στην τερματική συσκευή του θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο σύντομος κωδικός του αποστολέα.
Εγγράφεστε σε αυτή την υπηρεσία και θα χρεώνεστε τόσο ανά μονάδα χρόνου
Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι μόλις τώρα θεσπίζεται όρος που υποχρεώνει τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών να ζητούν τη ρητή συγκατάθεση των συνδρομητών αφού τους ενημερώσουν σύντομα και περιεκτικά για το κόστος της υπηρεσίας τους.
Έτσι, η ιστοσελίδα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εγγραφή του χρήστη σε υπηρεσία με συνδρομή, πρέπει να περιέχει τη δυνατότητα επιλογής (κενό tick box), δίπλα στην οποία θα αναγράφεται «Έχω λάβει γνώση των όρων χρήσης και αποδέχομαι να ενεργοποιήσω τη συνδρομητική υπηρεσία <όνομα υπηρεσίας> <χρέωση ανά μονάδα χρόνου>» και την οποία υποχρεωτικά ο Τελικός Χρήστης θα πρέπει να επιλέγει πριν του επιτραπεί να προχωρήσει στην εγγραφή.
Σαφή στοιχεία ταυτότητας του παρόχου
Ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε πίνακα που περιέχει όλες τις ΥΠΠ του παρόχου με πληροφορίες χρέωσης, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου ΥΠΠ, μέσω του διαδικτυακού του τόπου και με τρόπο ώστε να φτάνει στην πληροφορία αυτή από την αρχική ιστοσελίδα εύκολα και άμεσα.
Στο αρχικό ηχογραφημένο μήνυμα κατά την έναρξη της κλήσης προς ΥΠΠ ηχητικής πληροφόρησης, παρέχεται, πέραν της περιγραφής της χρέωσης, και πληροφορία για το βήμα χρέωσης.
Πάντως, η ΕΕΤΤ συνεχίζει να δέχεται την υποβολή καταγγελιών
Μια από τις πλέον δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό είναι τι μπορεί να κάνει κανείς για χρεώσεις που αμφισβητεί. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, οικονομικές διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών (αμφισβήτηση λογαριασμών, επιστροφή χρημάτων) επιλύονται εξώδικα από τον Συνήγορο του καταναλωτή. Για θέματα αποζημιώσεων αρμόδια είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια.
Τί είναι οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης
Ως υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφορικής (ΥΠΠ) ορίζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας ή και περιεχομένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρέωσης των κλήσεων προς αριθμοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, ιδίως των σειρών 901, 909, 14, 190−195 και 54. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext), τις υπηρεσίες οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext), τις υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS)προστιθέμενης αξίας και τις υπηρεσίες πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS)προστιθέμενης αξίας. Η παροχή ΥΠΠ δύναται να πραγματοποιείται και μέσω του Διαδικτύου.
Πρόκειται για υπηρεσίες περιεχομένου που παρέχονται από τρίτους (όχι την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας), με την άδεια της αρμόδιας εθνικής ρυθμιστικής Αρχής (ΕΕΤΤ), οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αλλά και τον τρόπο που το παρέχουν.
Συνήθως, εγγράφονται συνδρομητές μέσω των ιστοσελίδων των εταιρειών: ο υποψήφιος συνδορμητής εισάγει τον αριθμό του κινητού που θα λαμβάνει το περιεχόμενο, αριθμός στον οποίο λαμβάνει στη συνέχεια έναν κωδικό PIN. O χρήστης επιστρέφει στην ιστοσελίδα, δίνει το PIN και έτσι ολοκληρώνεται η εγγραφή του στην υπηρεσία. Έτσι, μπορεί να λαμβάνει μικρές αγγελίες, ringtone, wallpaper και άλλο περιεχόμενο στο κινητό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...